Alcohol en drugsbeleid

Reglement alcohol, drugs, prestatie verhogende middelen en roken Rugby Club Bulldogs Almere

Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank, drugs, prestatie verhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van de sportvereniging Rugby Club Bulldogs Almere.

Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil Rugby Club Bulldogs Almere een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

Alcohol

 1. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan Rugby Club Bulldogs Almere gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
 2. Personen die op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
 3. Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar.
 4. Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.
 5. Voor 13 uur wordt er geen alcohol geschonken op de club.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard)drugs

 1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan Rugby Club Bulldogs Almere gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Rugby Nederland wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Prestatieverhogende middelen die bij relevante regelgeving verboden zijn

 1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere verboden prestatieverhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatieverhogende middelen aan Rugby Club Bulldogs Almere gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot prestatieverhogende middelen volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Bulldogs Almere
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties

Rugby Nederland wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld.Indien er sprake is van handel in verboden prestatie verhogende middelen, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.