Kernwaarden & gedragscodes

Kernwaarden

Rugby is de compleetste teamsport te wereld, speel het fanatiek en sportief. Speel het hard, maar niet gemeen. Ken het verschil.

RESPECT
Respecteer je teamleden, tegenstander, wedstrijd officials en alle andere die bij Rugby betrokken zijn.
DISCIPLINE
De overwinning vieren we met respect naar de tegenstander toe en als we verliezen dan blijft onze houding waardig. Discipline is integraal onderdeel van Rugby, zowel op als naast het veld, en wordt weerspiegeld in het respecteren van de regels, reglementen en de kernwaarden van Rugby.
PASSIE
Rugbyspelers zijn passioneel en enthousiast voor Rugby. Rugby zorgt voor spanning en emotionele betrokkenheid. Rugbyspelers hebben het gevoel tot één familie te behoren.
INTEGRITEIT
Integriteit staat centraal in het karakter van Rugby en wordt door eerlijkheid en fair play bereikt. We verwerpen corruptie, racisme, drugs, geweld en alle ander gevaren voor het Rugby. We helpen anderen de verleiding te weerstaan en stellen de mensen die Rugby in diskrediet brengen aan de kaak.
SOLIDARITEIT
We zetten ons met 100% in tijdens de wedstrijden. Je speelt voor je teamleden, want dan doen ze ook voor jou. Rugby schept een sfeer van verbondenheid die leidt tot levenslange vriendschappen, kameraadschap, teamwork en loyaliteit welke culturele, geografische, politieke en religieuze verschillen overstijgen.

Gedragscodes

Rugby Club Bulldogs Almere sluit zich aan bij het gedragsprotocol van Rugby NL. Deze code of conduct kan hier gelezen  worden.
Daarnaast sluiten wij ons aan bij de informatie die op de site van NOC*NSF te lezen is over grensoverschrijdend gedrag  waaronder Seksuele intimidatie.

Meldpunt van incidenten is de voorzitter van de Technische Commissie (TC). De voorzitter van de TC bepaalt per geval of er een tucht commissie moet samenkomen gevormd door twee niet betrokken personen namens de TC en een niet betrokken persoon vanuit het bestuur. Natuurlijk kan er ook aangeklopt worden bij onze vertrouwenspersoon.