Kernwaarden & gedragscodes

Kernwaarden

Rugby is de compleetste teamsport te wereld, speel het fanatiek en sportief. Speel het hard, maar niet gemeen. Ken het verschil.

RESPECT
Respecteer je teamleden, tegenstander en allen die op een ander manier bij het rugby betrokken zijn.
DISCIPLINE
De overwinning vieren we met respect naar de tegenstander toe en als we verliezen dan blijft onze houding waardig.
REFEREE
De referee heeft altijd gelijk, ook wanneer hij de regels anders toe past als je gewend bent.
INTEGRITEIT
We verwerpen corruptie, racisme, drugs, geweld en alle ander gevaren voor het rugby. We helpen anderen de verleiding te weerstaan.
Stellen de mensen die rugby in diskrediet brengen aan de kaak.
TEAMSPORT
We zetten ons met 100% in tijdens de wedstrijden. Je speelt voor je teamleden, want dan doen ze ook voor jou.

Gedragscodes

RC Bulldogs sluit zich aan bij gedragsprotocol van de NRB. Deze code of conduct kan hier gelezen  worden.
Daarnaast sluiten wij ons aan bij de informatie die op de site van NOC*NSF te lezen is over grensoverschrijdend gedrag  waaronder Seksuele intimidatie.

Meldpunt van incidenten is de voorzitter van de Technische Commissie (TC). De voorzitter van de TC bepaalt per geval of er een tucht commissie moet samenkomen gevormd door twee niet betrokken personen namens het TC en een niet betrokken persoon vanuit het bestuur. Natuurlijk kan er ook aangeklopt worden bij onze vertrouwenspersoon.