Contributie

Voor het seizoen 2018 - 2019 hanteren wij de volgende contributie tarieven:

 

Categorie Totaal
Guppen (<6) € 129,00
Turven (<8) € 129,00
Benjamins (<10) € 152,00
Mini's (<12) € 169,00
Cubs (<14) € 217,00
Junioren (<16) € 231,00
Colts (<18) € 260,00
Studenten €210,00
Dames recreant € 156,00
Dames (trainend) € 176,00
Dames (spelend) € 279,00
Heren recreant € 176,00
Heren (trainend) € 176,00
Heren (spelend) € 299,00 
Overig
Club van 100 € 100,00
Crossfit €  25,00

De contributie is opgebouwd uit een bondsdeel en een clubdeel, waarbij het clubdeel onder andere een vrijwilligersbijdrage bevat. Vanaf de Cubs (<14) is deze contributie inclusief een bijdrage voor de team-tas en vanaf de Junioren (<16) is deze contributie ook inclusief een bijdrage voor de crossfit. Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie en de penningmeester.

Vanaf de Junioren (<16) worden er in de zomer 6 weken (12 x) crossfit trainingen gefaciliteerd, deze zijn voor oud-leden ook beschikbaar tegen €25,-.
Details van de crossfit zijn terug te vinden onder het kopje Crossfit.

Noot 1: Contributie wordt jaarlijks gefactureerd in september. Bij aanmelding gedurende het jaar wordt beoordeeld wat de resterende contributie is.
Noot 2: Op het moment dat leden actief gaan deelnemen aan de wedstrijden dienen de RC Bulldogs broekje en sokken te worden aangeschaft. Dit kan aan de bar, zie voor een overzicht van de clubkleding.
Noot 3: Een speelshirt wordt vanaf de Cubs (<14) beschikbaar gesteld (per team) en deze zijn en blijven eigendom van de club. De jongere jeugd koopt een eigen shirt, zie voor een overzicht van de clubkleding.
Noot 4: Recreanten mogen maximaal 6 competitie wedstrijden spelen per seizoen.
Noot 5: Alleen voor full-time studenten na overleg studentenkaart.

Heb je vragen over het lidmaatschap of de contributie, neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@rcbulldogs.nl