De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Rugby Club Bulldogs Almere hecht een groot belang aan een veilig sportklimaat. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in ons geval het werken met minderjarigen bij Rugby Club Bulldogs Almere. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Kom de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. Door het aanvragen van een VOG kom je dus meer te weten over iemands verleden. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen!

Een (VOG) is één van de maatregelen die wij nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen onze club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij onze sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, willen wij laten zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.

Voor wie?

De VOG in de sport is gratis voor vrijwilligers die werken in een vrijwilligersorganisatie met minderjarigen of (verstandelijk) gehandicapten. Hieronder staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gratis VOG:

  1. De vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/sportbond waarbij de onkostenvergoeding niet meer dan € 1.800,- op jaarbasis bedraagt.
  2. De vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of (verstandelijk) gehandicapten (in alle leeftijden).
  3. De organisatie, waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een sportorganisatie.
  4. De sportvereniging/sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk.

Gratis VOG stappen

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel en verloopt via onderstaande stappen.

1. VOG aanvragen
Rugby Club Bulldogs Almere zet de aanvraag in gang en geeft daarbij het e-mailadres van de vrijwilliger mee.

2. VOG aanvraag invullen
Degene die gescreend wordt ontvangt op het opgegeven emailadres een link waar zij/hij kan inloggen met DigiD. Vervolgens vult zij/hij de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat.

3. VOG inleveren bij de vereniging
De vrijwilliger laat de originele VOG zien aan de Secretaris of Hoofd TC op de club. That’s it.

 
Een ding nog: een VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd via de gemeente of digitaal, zonder bevestiging dat jouw vereniging gebruik mag maken van de regeling!
Zie voor meer informatie www.justis.nl/producten/vog
 

Voorbeeld:

Voorbeeld Verklaring Omtrent Gedrag