Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 maart

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 9 maart om 20.00 uur in het clubhuis van RC Bulldogs.

Op dit moment maken we als club een grote groei door qua ledenaantal. In eerste instantie alleen bij de jeugd, maar nu ook bij de senioren & de dames. Bij een groei als club hoort ook een groei op het niveau van bestuur & TC. Om aan deze groei vorm te kunnen gaan geven, hebben we als bestuur door Joost Kuppens een beleidsplan laten schrijven. Tijdens de ALV op 9 maart willen we het eerste concept van dit beleidsplan aan het leden presenteren. Daarna zouden wij graag met een aantal leden (ouders) vanuit iedere categorie een middag afspreken waarop leden die dat willen het beleidsplan kunnen tegenlezen en het bestuur & TC van feedback kunnen voorzien.

Als club kunnen we niet zonder vrijwilligers en met de groei van het aantal leden, is er ook steeds meer behoefte aan meer kader om de club zowel bestuurlijk als technisch draaiende te houden. Voor ons is belangrijk dat de gehele club zich vertegenwoordigd voelt door het bestuur. Dit is ook één van de punten die komt uit het nieuwe beleidsplan. Dit betekent dat we op dit moment zoeken naar:
– 1 bestuurslid (bij voorkeur uit de TBM van volgend jaar)
– Leden voor de TC (bij voorkeur uit de CJC / TBM / dames van volgend jaar)
– Trainers voor de jeugdteams ( In alle categorieën zoeken we mensen. Hier geld ook dat leden (ouders), die niet een hele lange Rugbygeschiedenis hebben van harte welkom zijn. Als club zijn we zeker bereid je te helpen met het verkrijgen van de kennis, dit kan door een stuk training door Rugby Nederland. Ook mensen die graag iets willen doen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen in de verschillende commissie Denk hierbij aan communicatie, kantine, , activiteiten voor zowel jeugd als senioren, materiaalbeheer, kleding, etc.
Tijdens de ALV zullen we als bestuur & TC hier meer toelichting op geven. Heb je op dit moment al vragen of wil je je aanmelden, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden (Michael Swier, Frans Buskens, Robert Verhagen & Annelies Bootsman) of 1 van de TC leden (Bart van Rooijen, Ritchard Kelliher & Robert Verhagen).

Naast bovenstaande punten zullen we op de ALV ook de leeftijdstransitie bij de jeugd en de financiële stand van zaken toelichten. De agenda en eventuele stukken zullen uiterlijk 1 week van te voren aan de leden bekend gemaakt worden. Agendapunten kunnen tot 21 februari ingediend worden bij de secretaris via a.bootsman@rcbulldogs.nl Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de ALV, dan ook graag afmelden bij de secretaris.

Geplaatst in Algemeen.