Update gevolgen Corona virus voor Rugby Club Bulldogs Almere

Onderstaand schrijven is vandaag gedeeld met onze leden.

Het bestuur en de TC hebben dagelijks contact over de te volgen richtlijnen n.a.v. de genomen landelijke besluiten. Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de Rugby Bond. Afgelopen week hebben we jullie daardoor al verschillende keren kunnen informeren over de genomen besluiten rond trainingen en wedstrijden. De gezondheid van de clubleden heeft vanzelfsprekend de hoogste prioriteit.

Het Corona virus heeft een enorme impact op onze samenleving waarbij de overheid te nemen maatregelen aankondigt en bijstelt. De genomen maatregel om scholen, restaurants en sportverenigingen te sluiten tot en met 6 april is duidelijk en heeft gevolgen voor onze vereniging. Ook wij als club zullen de landelijke maatregelen om het virus te bestrijden op zowel sportief, financieel als organisatorisch gebied merken. De genomen maatregelen vragen van de leden flexibiliteit, creativiteit en inlevingsvermogen.

Als actieve vereniging staan er ook voor de periode na 6 april een groot aantal evenementen gepland, die veel voorbereiding vergen en waaraan nu al door onze vrijwilligers wordt gewerkt. Evenementen waarvan het nu natuurlijk niet 100% duidelijk is of en op welke manier deze door zullen gaan. Om daarover een inschatting te kunnen maken hebben we de afgelopen tijd intensief contact gehad met de verschillende instanties. Daarbij kunnen we als club over een aantal evenementen zelf besluiten, maar bij andere evenementen zijn we afhankelijk van die organiserende partij. Gisteren hebben we in een ingelaste bestuursvergadering de agenda voor de komende periode doorgesproken de verzamelde informatie gedeeld.

Middels deze brief met bijlages willen we jullie informeren over de genomen besluiten, zoals we die voorlopig hebben kunnen nemen. De overheid heeft besloten dat sportverenigingen voorlopig tot en met 6 april gesloten moeten zijn. De periode dat de club door de maatregelen gesloten is, worden er geen trainingen gegeven, of wedstrijden gespeeld. Zolang de landelijke maatregelen van kracht blijven mag er ook niet in de gym worden getraind. Daarnaast kan het clubhuis niet worden verhuurd voor evenementen in de periode dat de landelijke maatregelen van kracht zijn.

Bij deze mail treffen we jullie een viertal bijlages. De eerste en tweede bijlage zijn de stukken van de bond die op 18 maart naar rugby verenigingen is verstuurd. In de brief staat de informatie over een mogelijk competitievervolg en de nog te organiseren activiteiten door de bond. In de derde bijlage vinden jullie een overzicht van de nog geplande activiteiten voor dit seizoen, met per onderdeel de voorlopige status of een genomen besluit. Met de vierde bijlage willen we jullie informeren over het besluit over de geplande reis naar Engeland, met afspraken.

We begrijpen dat het nu niet samen kunnen sporten op het veld heel vervelend is. Vanuit de TC zijn er al wat thuis oefeningen gedeeld, waarmee leden thuis fit kunnen blijven. We vragen nog even wat van jullie geduld en hopen snel weer samen op een mooie groene mat te kunnen staan. De situatie is natuurlijk ook zeer vervelend voor al de vrijwilligers die al aan de slag zijn met het organiseren van mooie evenementen voor de leden. Helaas hebben we besloten enkele activiteiten, waar werk en tijd in is gestoken, nu niet door te laten gaan. We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en jullie flexibele meedenken. Zodra er meer bekend is over de landelijke maatregelen kunnen we samen besluiten op welke manier we mogelijk evenementen nog door kunnen laten gaan.

De onzekerheid over de landelijke maatregelen maakt het spannend. Met dit schrijven willen we jullie al duidelijkheid geven over wat we nu hebben kunnen besluiten. We houden vinger aan de pols en blijven de genomen maatregelen volgen en vertalen naar onze vereniging. Zodra meer bekend is en andere besluiten kunnen worden genomen zullen we deze weer met jullie delen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Rugby Club Bulldogs Almere

Geplaatst in Algemeen.