Update vervolg seizoen Rugby Club Bulldogs Almere

Beste leden,

Wij hopen dat het goed met jullie gaat en er in deze bizarre tijd toch weer een beetje prettig ritme is opgebouwd. Vreemd dat onze clubleden en ouders na een lange periode intensief contact op en langs het veld, elkaar nu al weken niet hebben kunnen treffen. We hopen dat jullie op een andere manier fit en in beweging kunnen blijven en contact blijven houden op afstand, via telefoon of andere beschikbare middelen.

Als bestuur en TC blijven we natuurlijk de door de overheid en rugbybond genomen maatregelen volgen, om deze te vertalen naar de club en zijn leden.
Door de laatst aangekondigde maatregelen van de overheid zullen de sportverenigingen zeker tot 28 april gesloten blijven. Daarnaast zullen er zeker tot 1 juni geen evenementen mogen worden georganiseerd. Over de periode die daarop volgt is nog geen duidelijkheid en blijft het spannend.

In een eerder schrijven hadden we al aangegeven dat we jullie op de hoogte zullen houden over lopende zaken op de club en over de besluiten die we nemen. Van de week hebben we, in de online bestuursvergadering, de clubsituatie besproken en de komende periode de revue laten passeren. Met de verwachting dat we na de huidige maatregelenperiode niet direct terug kunnen naar de oude situatie, is besloten seizoen 2019/2020 als beëindigd te zien.
Op de verschillende onderdelen houdt dat in:

1. Competitie
De Nederlandse Rugby Bond heeft aangegeven dat de competitie 2019/2020 officieel is beëindigd.
De laatste stand in de competitie wordt als de eindstand gezien.
Een toelichting van de bond op dat besluit vinden jullie in de bijlage.

2. Trainingen
Als vereniging hebben we besloten ook de trainingen voor seizoen 2019/2020 te beëindigen.
We zijn in overleg met de Gemeente Almere over het mogelijk eerder in onderhoud nemen van het veld.
Daarmee kunnen we komend seizoen op een mooi strak veld van start gaan en zou de Gemeente ons mogelijk eerder toegang kunnen geven op het veld.

3. Toernooien
Er zullen in seizoen 2019 / 2020 geen toernooien meer worden georganiseerd op de club.
Teams van Rugby Club Bulldogs Almere zullen dit seizoen ook niet meer deelnemen aan toernooien waarvoor teams door de club zijn ingeschreven.

4. Gym / veld
Het sluiten van de sportvelden en verenigingen is een maatregel die landelijke van kracht is.
Het is daarmee niet toegestaan gebruik te maken van het sportveld of de gym.
Ook op momenten dat de vereniging gesloten is bestaat er in Almere de regel dat de velden niet betreden mogen worden betreden.

5. Algemene Leden Vergadering
De ALV werd voorgaande jaren in de maand juni georganiseerd, nog voor de schoolvakantieperiode.
Omdat er nog veel onzekerheid is over de landelijke vervolgmaatregelen en omdat de vergadering veel voorwerk vraagt, zullen we de ALV opschorten.
Op een later moment ontvangen leden de informatie over een alternatieve datum.

De gezondheid van teamleden en de teamstaf staat voorop. Met bovenstaande besluiten willen we onze leden en de staff zo goed mogelijk beschermen.
Het is natuurlijk spijtig dat we daarmee dit seizoen niet meer met elkaar op het veld kunnen genieten van onze mooie sport, maar we hopen hiermee iedereen wel duidelijkheid te kunnen geven en komend seizoen weer fris en enthousiast te kunnen starten.
We willen alle spelers heel veel succes wensen in deze nieuwe situatie en vragen jullie te blijven bewegen om fit en gezond te blijven om de nodige weerstand op te bouwen. Daarnaast willen we al onze vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen en het werk dat zij hebben gehad aan de voorbereidingen van verschillende evenementen.

Zodra er nieuws is zullen we jullie weer informeren.
Wees voorzichtig, blijf gezond en tot snel.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Edwin Veenendaal
Voorzitter Rugby Club Bulldogs Almere

Geplaatst in Algemeen.